הודעה דחופה לחולים המטופלים בתרופות ביולוגיות!!!

הובא לידיעתנו כי קופות החולים החלו לפעול להחלפת תרופות ביולוגיות לחולים מיוצבים, בתרופות דומות, אך לא זהות! [החלפה לתרופות "ביוסימילאר", הדומות בהרכבן לתרופות המקור, אך אינן זהות].

נראה כי הדבר נעשה משיקולים כלכליים לייצר חיסכון לקופ"ח ולא בהכרח משיקולים רפואיים!

נוהל משרד הבריאות קובע כי החלפת תרופה לחולה מיוצב תתאפשר ככל שקיים "צורך קליני", כלומר רפואי.

בין התרופות שעל הפרק להחלפה: רמיקייד, מבטרה ותרופות ביולוגיות נוספות שעשויות להתווסף.

חוק זכויות החולה מחייב קבלת הסכמת החולה בנסיבות אלו של החלפת טיפול רפואי – אנו ממליצים שלא לתת הסכמה אוטומטית להחלפת התרופה הביולוגית בה אתם מטופלים טרם היוועצות עם ארגוני החולים הרלוונטיים ורופאים מומחים וקבלת הסבר על השלכות ההחלפה.

בידינו עדויות מטופלים לפיהן במספר מקרים לאחר החלפת הטיפול התרופתי לחולים מיוצבים חלה החמרה במצב המחלה ובמקרים מסוימים היעדר תגובה אצל המטופל.

העמותה מעניקה ייעוץ משפטי וליווי  לכל חולה שיפנה אליה בעניין זה.

אנו ממליצים בפניכם החולים שלא להסכים אוטומטית להחלפה ולפנות אלינו לייעוץ והמשך טיפול ללא דיחוי.

פרטי הקשר לפניות בנושא זה :

דוא"ל עמותה : info@ccfi.co.il

.