אייקון פרופיל של איש

עו"ד אייל צור

יו"ר העמותה

אייקון פרופיל של איש

מר יוני סיון

גזבר

אייקון פרופיל של אישה

גב' מלי בן שחר

אייקון פרופיל של אישה

גב' דניאלה פרנק

אייקון פרופיל של אישה

מר אדם אלגריסי

אייקון פרופיל של אישה

גב' מיכל שחר

אייקון פרופיל של איש

מר אבי נחמיאס

אייקון פרופיל של איש

מר ישעיהו זרקובסקי

חבר צוות ביקורת

אייקון פרופיל של איש

מר אנדי רזניק

חבר צוות ביקורת

0
חולים במחלות מעי דלקתיות
0
מספר פעילויות של העמותה
0
מספר מתנדבים בעמותה