גודל נוסף של התכשיר בנפח כפול מאפשר הפחתה של עד מחצית ממספר הזריקות (במקרים המתאימים) – יומירה 80 מ"ג/0.8 מ"ל בעט ובמזרק.

הפחתה במספר הזריקות מתאפשרת בשני מצבים:
1. מנת העמסה בהתוויות הרלוונטיות, כאשר זריקה אחת של 80 מ"ג/0.8 מ"ל מחליפה שתי זריקות של 40 מ"ג/0.4 מ"ל.
2. טיפול שוטף בהתוויות הרלוונטיות, כאשר זריקה אחת של 80 מ"ג/0.8 מ"ל הניתנת אחת לשבועיים מחליפה שתי זריקות של 40 מ"ג/0.4 מ"ל הניתנות בנפרד אחת לשבוע.

אין כל שינוי ביעילות ובבטיחות של יומירה 80 מ"ג/0.8 מ"ל (adalimumab) בהשוואה לזו של יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל. מדובר בפורמולציה זהה.

המעבר ליומירה 80 מ"ג/0.8 מ"ל דורש קבלת מרשם חדש מהרופא המטפל.

כרגע הפורמולה זמינה למטופלי קופות החולים: מכבי, מאוחדת ולאומית. על הזמינות בקופת חולים כללית נודיע בהמשך.