1.

החל גיוס למחקר חדש בנושא מחלת קרוהן:

מחקר אינדוקציה רב מרכזי, אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, להערכת יעילות ובטיחות של יופדציטיניב (ABT-494) במטופלים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה מתונה עד חמורה, אשר לא הגיבו כראוי או שאינם סובלים טיפול ביולוגי.

 

מרכזים רפואיים מגייסים:

מרכז רפואי קפלן, רחובות, חוקר ראשי: ד"ר אהוד מלצר, טלפון צוות המחקר: 08-9441587, דוא"ל צוות המחקר: morbe5@clalit.org.il

מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע, חוקר ראשי: ד"ר דורון שוורץ, טלפון צוות המחקר: 08-6400739, דוא"ל צוות המחקר: דוא"ל צוות המחקר: KantorIr@clalit.org.il

מרכז רפואי רבין, פתח תקווה, חוקרת ראשית: ד"ר עירית אבני בירון, טלפון צוות המחקר: 03-6058194/03-5056708, דוא"ל צוות המחקר: maorha11@clalit.org.il/shifrato@clalit.org.il

מרכז רפואי האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים, חוקר ראשי: ד"ר ליאור כץ, טלפון צוות המחקר: 02-6777171, דוא"ל צוות המחקר: nillyfardi@gmail.com/anniek@hadassah.org.il

מרכז רפואי תל-אביב ע"ש א. סוראסקי, תל אביב, חוקרת ראשית: ד"ר סיגל פישמן, טלפון צוות המחקר: 03-6973011, דוא"ל צוות המחקר: alexandrab@tlvmc.gov.il

מרכז רפואי אסף הרופא, באר יעקב, חוקרת ראשית: פרופ' אפרת ברוידא, טלפון צוות המחקר: 08-9779655, דוא"ל צוות המחקר: michaelab@asaf.health.gov.il

מידע נוסף על המחקר, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות:

https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/MOH_2018-05-29_002233.aspx

* הפרטים לקוחים מתוך אתר משרד הבריאות.

 

2.

החל גיוס למחקר חדש בנושא מחלת קרוהן:

מחקר אינדוקציה רב מרכזי, אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, להערכת יעילות ובטיחות של יופדציטיניב  (ABT-494) במטופלים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה מתונה עד חמורה, אשר לא הגיבו כראוי או שאינם סובלים טיפולים קונבנציונליים אבל לא נכשלו טיפול ביולוגי.

מרכזים רפואיים מגייסים:

מרכז רפואי קפלן, רחובות, חוקר ראשי: ד"ר אהוד מלצר, טלפון צוות המחקר: 08-9441587, דוא"ל צוות המחקר: morbe5@clalit.org.il

מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע, חוקר ראשי: ד"ר דורון שוורץ, טלפון צוות המחקר: 08-6400739, דוא"ל צוות המחקר: דוא"ל צוות המחקר: KantorIr@clalit.org.il

מרכז רפואי רבין, פתח תקווה, חוקרת ראשית: ד"ר עירית אבני בירון, טלפון צוות המחקר: 03-6058194/03-5056708, דוא"ל צוות המחקר: maorha11@clalit.org.il/shifrato@clalit.org.il

מרכז רפואי האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים, חוקר ראשי: ד"ר ליאור כץ, טלפון צוות המחקר: 02-6777171, דוא"ל צוות המחקר: nillyfardi@gmail.com/anniek@hadassah.org.il

מרכז רפואי תל-אביב ע"ש א. סוראסקי, תל אביב, חוקרת ראשית: ד"ר סיגל פישמן, טלפון צוות המחקר: 03-6973011, דוא"ל צוות המחקר: alexandrab@tlvmc.gov.il

מרכז רפואי אסף הרופא, באר יעקב, חוקרת ראשית: פרופ' אפרת ברוידא, טלפון צוות המחקר: 08-9779655, דוא"ל צוות המחקר: michaelab@asaf.health.gov.il

מידע נוסף על המחקר, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות:

https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/MOH_2018-05-29_002234.aspx

* הפרטים לקוחים מתוך אתר משרד הבריאות.

 

3.

החל גיוס למחקר חדש בנושא מחלת קוליטיס כיבי:

מחקר רב-מרכזי, בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, מבוקר אינבו (פלצבו) להערכת היעילות והבטיחות של ריזאנקיזומאב כטיפול השראה במטופלים עם קוליטיס כיבית פעילה בדרגה מתונה עד חמורה לאחר כישלון טיפולים ביולוגיים קודמים

מרכזים רפואיים מגייסים:

מרכז רפואי ע"ש רמב"ם, חוקר/ת ראשי/ת: דר מתי ווטרמן, טלפון צוות המחקר:04-7771777, דוא"ל צוות המחקר: dl_katz@rambam.health.gov.il

מרכז רפואי ע"ש רבין, קמפוס בילינסון, חוקר/ת ראשי/ת: דר עירית אבני בירון, טלפון צוות המחקר:, 03-9377060 דוא"ל צוות המחקר: maorha11@clalit.org.il

מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, חוקר ראשי: ד"ר אריק סגל, טלפון צוות המחקר:08-6400739, דוא"ל צוות המחקר: KantorIr@clalit.org.il

בית חולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, חוקר ראשי: ד"ר ליאור כץ, טלפון צוות המחקר: 02-6777171, דוא"ל צוות המחקר: anniek@hadassah.org.il

מרכז רפואי: בית חולים שערי צדק, חוקר ראשי: פרופ' ערן גולדין, טלפון צוות המחקר: 02-6666064, דוא"ל צוות המחקר: chavak@szmc.org.il

מידע נוסף על המחקר, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות:

https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/MOH_2018-11-19_002447.aspx

* הפרטים לקוחים מתוך אתר משרד הבריאות.

 

4.

החל גיוס למחקר חדש בנושא מחלת קרוהן:

מחקר רב מרכזי, בהקצאה אקראית, בסמיות כפולה, מבוקר פלצבו להערכת הבטיחות והיעילות של ריזאנקיזומאב לטיפול השראה בנבדקים עם מחלת קרוהן בדרגת פעילות מתונה עד חמורה אשר נכשלו על טיפול ביולוגי.

 

מרכזים רפואיים מגייסים:

מרכז רפואי: בית חולים שערי צדק, חוקר ראשי: פרופ' ערן גולדין, טלפון צוות המחקר: 02-6666064, דוא"ל צוות המחקר: chavak@szmc.org.il

מרכז רפואי: בית חולים שערי צדק, חוקר ראשי: פרופ' דן טרנר, טלפון צוות המחקר: 02-5645028, דוא"ל צוות המחקר: gilif@szmc.org.il

מרכז רפואי: הדסה עין כרם, ירושלים, חוקר ראשי: ד"ר ליאור כץ, טלפון צוות המחקר: 02-6777171, דוא"ל צוות המחקר: nillyfardi@gmail.com

מרכז רפואי תל-אביב ע"ש א. סוראסקי, תל אביב, חוקרת ראשית: ד"ר סיגל פישמן, טלפון צוות המחקר: 03-6973011 דוא"ל צוות המחקר: alexandrab@tlvmc.gov.il

מרכז רפואי סורוקה, באר שבע, חוקר ראשי: ד"ר  אריק סגל טלפון צוות המחקר: 08-6400739, דוא"ל צוות המחקר: KantorIr@clalit.org.il

מרכז רפואי רמב"ם, חיפה, חוקר ראשי: פרופ' שאול רון, טלפון: 4- 77729140, דוא"ל צוות המחקר: liat.rambam@gmail.com

מרכז רפואי שיבא, רמת גן, חוקרת ראשית: ד"ר בתיה וייס, טלפון צוות המחקר: 03-5305006 דוא"ל צוות המחקר: shiri.lahav@sheba.health.gov.il

מידע נוסף על המחקר, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות:

https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/MOH_2018-02-07_000645.aspx

* הפרטים לקוחים מתוך אתר משרד הבריאות.

 

5.

החל גיוס למחקר חדש בנושא מחלת קרוהן:

מחקר רב מרכזי, בהקצאה אקראית, בסמיות כפולה, מבוקר פלצבו להערכת הבטיחות והיעילות של ריזאנקיזומאב לטיפול השראה בנבדקים עם מחלת קרוהן בדרגת פעילות מתונה עד חמורה.

 

מרכזים רפואיים מגייסים:

מרכז רפואי: בית חולים שערי צדק, חוקר ראשי: פרופ' ערן גולדין, טלפון צוות המחקר: 02-6666064, דוא"ל צוות המחקר: chavak@szmc.org.il

מרכז רפואי: בית חולים שערי צדק, חוקר ראשי: פרופ' דן טרנר, טלפון צוות המחקר: 02-5645028, דוא"ל צוות המחקר: gilif@szmc.org.il

מרכז רפואי: הדסה עין כרם, ירושלים, חוקר ראשי: ד"ר ליאור כץ, טלפון צוות המחקר: 02-6777171, דוא"ל צוות המחקר: nillyfardi@gmail.com

מרכז רפואי תל-אביב ע"ש א. סוראסקי, תל אביב, חוקרת ראשית: ד"ר סיגל פישמן, טלפון צוות המחקר: 03-6973011 דוא"ל צוות המחקר: alexandrab@tlvmc.gov.il

מרכז רפואי סורוקה, באר שבע, חוקר ראשי: ד"ר  אריק סגל טלפון צוות המחקר: 08-6400739, דוא"ל צוות המחקר: KantorIr@clalit.org.il

מרכז רפואי רמב"ם, חיפה, חוקר ראשי: פרופ' שאול רון, טלפון: 4- 77729140, דוא"ל צוות המחקר: liat.rambam@gmail.com

מרכז רפואי שיבא, רמת גן, חוקרת ראשית: ד"ר בתיה וייס, טלפון צוות המחקר: 03-5305006 דוא"ל צוות המחקר: shiri.lahav@sheba.health.gov.il

 

מידע נוסף על המחקר, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות:

https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/MOH_2018-02-07_000645.aspx

* הפרטים לקוחים מתוך אתר משרד הבריאות.

 

6.

החל גיוס למחקר חדש בנושא מחלת קוליטיס כיבית:

מחקר רב מרכזי, אקראי, כפול סמויות, מבוקר פלצבו, להערכת בטיחות ויעילות של ABT-494 לטיפול השראה ושמירה במטופלים עם קוליטיס כיבית פעילה בדרגה מתונה עד חמורה.

 

מרכזים רפואיים מגייסים:

מרכז רפואי: בית חולים שערי צדק, חוקר ראשי: פרופ' ערן גולדין, טלפון צוות המחקר: 02-6666064, דוא"ל צוות המחקר: chavak@szmc.org.il

מרכז רפואי: הדסה עין כרם, ירושלים, חוקר ראשי: ד"ר ליאור כץ, טלפון צוות המחקר: 02-6777171, דוא"ל צוות המחקר: nillyfardi@gmail.com

מרכז רפואי סורוקה, באר שבע, חוקר ראשי: ד"ר  דורון שוורץ טלפון צוות המחקר: 08-6400739, דוא"ל צוות המחקר: KantorIr@clalit.org.il

מרכז רפואי רמב"ם, חיפה, חוקר ראשי: ד"ר מתי וטרמן, טלפון: 04-7771777, דוא"ל צוות המחקר: dl_katz@rambam.health.gov.il

 

מידע נוסף על המחקר, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות:

https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/MOH_2017-03-21_000108.aspx

* הפרטים לקוחים מתוך אתר משרד הבריאות.