מועמדים לשירות ביטחון עם IBD ?

מעוניינים להתנדב לשירות הלאומי אזרחי?

לרשותכם מגוון מסלולי שירות ודרכי תקשורת לעמותת שלומית