התנאים המזכים בקנאביס רפואי בתחום הגסטרו:
(לקוח מנוהל 106 של משרד הבריאות)

תהליך הבקשה מול יק"ר:

כל רופא גסטרו יכול למלא טופס בקשה, מילוי הטופס נעשה באופן מקוון.
לאחר מילוי הטופס, נשלח מייל ובו קישור להוספת מסמכים:
1. סיכום רפואי המאשר את המחלה
2. דו"ח ניפוק תרופות שנה אחורה
3. מומלץ – מסמך רפואי הנכתב על-ידי הרופא, המתאר את היסטוריית הטיפולים והמלצה לשימוש בקנאביס רפואי.

לאחר שליחת מסמכים אלה, הטיפול בבקשה יתקבל תוך 21 ימי עסקים דרך היק"ר
כדי לזרז תהליכים, מומלץ להתקשר מיד לאחר שליחת המסמכים כדי לוודא הגעתם ותקינותם, יש להיאזר בסבלנות משום שזמן ההמתנה למענה טלפוני בדרך כלל ארוך.

רשימת רופאים המוסמכים להנפיק רישיון קנאביס:

בנוסף, ישנם רופאים אשר להם סמכות להנפיק רישיון קנאביס מבלי ההמתנה ליק"ר.
להלן רשימת הרופאים מאתר משרד הבריאות:

www.health.gov.il/Subjects/cannabis/patients_and_physicians/Pages/certified_physicians.aspx

רשימה זו מתעדכנת באתר משרד הבריאות.