קופ״חהשב״ןההנחההערות
כלליתמושלם50%רופא ראשוני (משפחה) יפנה באמצעות האופק/מסר עבור חולה שיש לו אנמיה מחסר ברזל, ומיצה טיפול פומי בשני תכשירים, ללא התניה של שימוש ב- VENOFER

הרופא הראשוני יפרט בפנייה: 

* רמות המוגלובין ופריטין עדכניות
* הטיפול הפומי שנוסה (שמות התכשירים) 
* מהות הכשל (אי סבילות, העדר תגובה מספקת לטיפול וכו') 
* שלא מדובר בחולה המטופל בדיאליזה

ערכי ההמוגלובין המתאימים לאנמיה מחסר ברזל הם: 
* גברים: מתחת ל-12 גר'/ד"ל 
* נשים: מתחת ל- 11.5 גר'/ ד"ל 

ערכי פריטין חייבים להיות מתחת ל- 15 נ"ג/מ"ל לשני המינים
מכבי/מכביזהב25%בהמלצת רופא מומחה
לאומיתלאומית כסף / לאומית זהב25% / 50%בהמלצת רופא מומחה
מאוחדת50%בהמלצת רופא מומחה