כיצד אתם מעוניינים לתרום לעמותה?

חברות שנתית בעמותה – 120 ש"ח בשנה
תרומה מיוחדת לעמותה – סכום פתוח

תרומה מיוחדת לעמותה

באפשרותכם לשלם כאן את דמי החברות השנתית שהיא בסך של 120 ₪ עבור 12 חודשים, או במידת רצונכם תרומה גבוהה יותר

מייד עם ביצוע התשלום תקבלו קבלה במייל.
התרומה מוכרת כזיכוי ממס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

תרומה לעמותה (בכל סכום)

באפשרותכם לתרום תרומה בכל סכום

מייד עם ביצוע התשלום תקבלו קבלה במייל.
התרומה מוכרת כזיכוי ממס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה