העמותה לתמיכה בחולי קרוהן
וקוליטיס כיבית בישראל

Board Members

Mr. Eyal Tzur  – Chairman of the Board

Ms. Dorit Shomron – Development and International Affairs

Ms. Silvi Omer – Managing Director

איך אתם יכולים לעמותה?