העמותה לתמיכה בחולי קרוהן
וקוליטיס כיבית בישראל

הוועד המנהל של העמותה פועל בהתנדבות, בנאמנות ובשקיפות לקידום מטרות העמותה.
הוועד נבחר אחת לשנה, באסיפה הכללית.

עו"ד אייל צור

יו"ר העמותה

מר יוני סיון

גזבר

גב' מלי בן שחר

גב' תלמה בר חיים

גב' דניאלה פרנק

מר בני איפנד-מוריס

גב' דורית שומרון

גב' מיכל שחר

מר אבי נחמיאס

מר ישעיהו זרקובסקי - חבר צוות ביקורת

מר אנדי רזניק - חבר צוות ביקורת

העזרה שלנו במספרים

מספר פעילויות שהעמותה עושה
שעות שהמתנדבים תרמו
מספר מתנדבים בעמותה

איך אתם יכולים לעמותה?