העמותה לתמיכה בחולי קרוהן
וקוליטיס כיבית בישראל

הוועד המנהל של העמותה פועל בהתנדבות, בנאמנות ובשקיפות לקידום מטרות העמותה.
הוועד נבחר אחת לשנה, באסיפה הכללית.
people-2388584_640

עו"ד אייל צור

יו"ר העמותה

people-2388584_640

מר יוני סיון

גזבר

people-2388575_640

גב' מלי בן שחר

people-2388575_640

גב' תלמה בר חיים

people-2388575_640

גב' דניאלה פרנק

people-2388584_640

מר בני איפנד-מוריס

people-2388575_640

גב' דורית שומרון

people-2388575_640

גב' מיכל שחר

people-2388584_640

מר אבי נחמיאס

people-2388584_640

מר ישעיהו זרקובסקי - חבר צוות ביקורת

people-2388584_640

מר אנדי רזניק - חבר צוות ביקורת

העזרה שלנו במספרים

מספר פעילויות שהעמותה עושה
שעות שהמתנדבים תרמו
מספר מתנדבים בעמותה

איך אתם יכולים לעמותה?