העמותה לתמיכה בחולי קרוהן
וקוליטיס כיבית בישראל

International Activity

CCFI is an associate member of EFCCA – European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations

  • We Collaborate internationally with other patient association on information and knowledge exchange
  • CCFI participated in the “Impact” survey conducted in 15 countries (2012)
  • CCFI participated in “World IBD Day” at the European Parliament (2013)
  • CCFI will participate in IBD Patient Supported Research Conference (2013)

All international activities funded by EFCCA

איך אתם יכולים לעמותה?