חודש המודעות העולמי לקרוהן וקוליטיס 2019

WORLD IBD DAY חודש המודעות העולמי לקרוהן וקוליטיס (World IBD Day) מצוין