קריטריונים של הביטוחים בקופות החולים לקבלת הנחה עבור פרינג’קט (עירוי ברזל)