תרופות ASA-5

חשיבות ההתמדה בטיפול ב – 5-ASA מחלות מעי דלקתיות כרוניות מתבטאות בהתלקחויות (השלב